Otvorene prijave za plaćenu praksu u EPO kroz Pan-European Seal Professional Traineeship program

Otvorene prijave za plaćenu praksu u EPO kroz Pan-European Seal Professional Traineeship program

Evropska patentna organizacija (European Patent Office – EPO) i ove godine pruža priliku za jednogodišnju plaćenu praksu studentima koji su završili osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu!

Univerzitet u Beogradu je jedan od članova Pan-European Seal Professional Traineeship programa, zahvaljujući kom izvrsni diplomirani studenti dobijaju jedinstvenu priliku za sticanje radnog iskustva u multikulturalnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije čiji su glavni fokus pitanja intelektualne svojine. Svake godine, 100 odabranih studenata sa partnerskih univerziteta prolazi obuke, radi na konkretnim zadacima kako bi primenili i dokazali stečeno znanje, njihov rad prate iskusni tutori, a najbolji dobijaju diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Odabrani kandidati pružiće podršku nekoj od organizacionih jedinica: nauka i inženjerstvo, informacione tehnologije, ljudski resursi i poslovna administracija, ekonomija i finansije, pravo, međunarodni odnosi i komunikacija.

Na praksu se mogu prijaviti kandidati koji imaju diplomu iz sledećih tehničkih oblasti:

 • Proizvodnja i industrija materijala;
 • Digitalizacija;
 • Fizika i elektronika;
 • Medicina;
 • Infrastruktura i mehanika;
 • Energetika;
 • Mobilnost i prostorna tehnologija;
 • Poljoprivredna i prehrambena industrija.

Prijava se sastoji iz dva koraka:

 1. Prvi krug prijava odnosi se na interne prijave u okviru svakog Univerziteta koji je član Programa. Zainteresovani kandidati sa Univerziteta u Beogradu svoju prijavu mogu da pošalju u periodu od 15. januara do 24. februara 2023. godine, na e-mail adresu ctt@rect.bg.ac.rs. Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku. Univerzitet u Beogradu će, na osnovu prikupljenih prijava, a u skladu sa kriterijumima dobijenim od koordinatora programa, formirati listu odabranih kandidata, koji će o rezultatima selekcije biti obavešteni nakon zatvaranja internih prijava.
 2. Kandidati koji su odabrani od strane Univerziteta u Beogradu su u obavezi da do 15. marta 2023. godine podnesu svoju online prijavu putem linka koji će im biti prosleđen od strane tima Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Prilikom online prijave potrebno je priložiti: motivaciono pismo, ažuriranu biografiju i diplomu osnovnih/master studija sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata).
  Kandidati koji se nađu u užem izboru biće pozvani na online intervju. Kandidati koji su pogodni za praksu u različitim organizacionim jedinicama mogu biti intervjuisani više od jednom.

Kandidati odabrani za praksu biće obavešteni o tome do kraja juna 2023. godine i oni su u obavezi da, pre početka prakse, završe sledeće online kurseve i podnesu sertifikate o završetku:

Praksa počinje 15. septembra 2023. godine, a ove godine program je unapređen i daje mogućnost produženja prakse za još dve godine, a na osnovu postignutog uspeha i zalaganja u prvoj godini prakse!

Dodatne informacije pronađite ovde.