OTVORENA PRIJAVA ZA PLAĆENU PRAKSU U EPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Pan-European Seal program

OTVORENA PRIJAVA ZA PLAĆENU PRAKSU U EPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Završili ste osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu i zainteresovani ste za patente? Prijavite se na konkurs za  jednogodišnju plaćenu praksu u Evropskoj patentnoj organizaciji (European Patent Office, EPO) i iskoristite priliku za usavršavanje u ovoj oblasti.

Zahvaljujući Pan-European Seal Professional Traineeship Programu čiji je član i Univerzitet u Beogradu, izvrsni diplomirani studenti Univerziteta u Beogradu dobiće priliku da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Konkurs se sastoji iz dva dela:

 1. Prikupljanje prijava zainteresovanih od strane Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Ukoliko ste odabrali EPO kao instituciju u kojoj biste želeli da obavite svoju praksu, rok za dostavljanje prijava je 10. mart 2019. godine do 12 časova, na adresu ctt@rect.bg.ac.rs.

Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku.

Lista odabranih kandidata će biti formirana u skladu sa kriterijumima dobijenim od koordinatora programa, koji će biti obavešteni o tome do 12.marta 2019.

Praksa je omogućena za kandidate sa diplomom iz sledećih oblasti:

 • Science & Engineering
 • Law (including patent law)
 • International Relations & Communication
 • Economics & Business Administration

Zahtevi koje kandidati treba da ispune su navedeni ovde .

 1. Odabrani kandidati su obavezni da do 15. marta 2019 podnesu svoju online prijavu putem linka koji će im biti prosleđen od strane tima Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Prilikom online prijave potrebno je priložiti:

  • Motivaciono pismo
  • Ažuriranu biografiju kandidata (uključujuči nivo znanja stranih jezika po Common European Framework of Reference for Languages);
  • Diplomu/master diplomu sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata)
 • Sertifikat(e) završenih e-learning kurseva po potrebi u zavisnosti od profila diplomca(nauka i inženjerstvo ili sve druge akademske oblasti):
  • Uvod u evropski patentni sistem (obavezan za sve)
  • Korišćenje Cooperative Patent Classification(obavezno samo za kandidate iz oblasti nauke i inženjerstva)
  • EPO kao autoritet za PCT (obavezan za sve druge akademske oblasti)

Zahvaljujući učešću Univerziteta u Beogradu u ovom programu, ako ove godine ne ispunjavate neki od uslova, možete se pripremtiti i konkurisati naredne godine.

Procedura selekcije

Kandidati sa uže liste će biti pozvani od strane EPO tima na intervju putem telefonske ili video konferencije. Nakon intervjua, odabrani kandidati će biti dodeljeni različitim Kancelarijama. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima selekcije do kraja maja preko Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tačnom datumu početka prakse početkom septembra 2019.

Više na: https://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/pan-european-seal.html