Otvorena prijava za plaćenu praksu Pan-European Seal Professional Traineeship Program preko Centra za transfer tehnologije

Pan-European Seal program

Otvorena prijava za plaćenu praksu Pan-European Seal Professional Traineeship Program preko Centra za transfer tehnologije

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, kao član Pan-European Seal Professional Traineeship programa, poziva studente sa završenim osnovnim studijama na Univerzitetu u Beogradu da konkurišu za plaćenu praksu u trajanju od godinu dana u Evropskoj patentnoj organizaciji (European Patent Office, EPO) i Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Pan-European Seal Professional Traineeship Program nudi mogućnost sjajnim mladim diplomcima da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Konkurs se sastoji iz dva dela:

1. Prikupljanje prijava zainteresovanih od strane Univerziteta u Beogradu.

Rok za dostavljanje prijava Univerzitetu u Beogradu je 25. april 2018. godine do 12 časova.

Adresa za dostavljanje prijava je ctt@rect.bg.ac.rs

Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku.

Univerzitet u Beogradu će formirati listu od 10 najboljih kandidata, koji će biti obavešteni o tome do 26. aprila 2018.

2. Kandidati koji su ušli u u 10 najboljih podnose online prijave ovde.

Rok za online prijave je 30.4.2018. (23:59 CET)

Prilikom online prijave potrebno je da se prilože:

 • Motivaciono pismo
 • Ažurirana biografija kandidata (uključujuči nivo znanja stranih jezika po Common European Framework of Reference for Languages);
 • Diploma/master diploma sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje ukoliko diploma još nije izdata)
 • Sertifikat(e) završenih e-learning kurseva po potrebi u zavisnosti od profila diplomca (nauka i inženjerstvo ili sve druge akademske oblasti):
  • Uvod u evropski patentni sistem (obavezan za sve)
  • Korišćenje Cooperative Patent Classification (obavezno samo za kandidate iz oblasti nauke i inženjerstva)
  • EPO kao autoritet za PCT (obavezan za sve druge akademske oblasti)

Zahtevi koje kandidati treba da ispune su:

 • Da su nacionalnosti jedne od izlistanih na strani EPO member states
 • Da poseduju bachelor/master diplomu u tehničkom polju (npr. hemijski / mašinski / računarski inženjering, telekomunikacije, materijali, elektronika, statistika ili analiza podataka);
 • Da su stekli diplomu ne više od 2 godine pre datuma prijave;
 • Da dobro poznaju tehnički engleski jezik; poznavanje tehničkog nemačkog i/ili tehničkog francuskog jezika može se tražiti u nekim tehničkim oblastima;
 • Da poseduju sposobnosti i veštine organizacije, postavljanja prioriteta, komunikacije, analiziranja problema i nalaženja odgovarajućih rešenja, zatim sposobnost timskog i samostalnog rada, odgovornost, profesionalizam, fleksibilnost i samoinicijativnost, lični integritet, diskreciono pravo i poštovanje poverljivosti;
 • Da naznače u u svom CV-u ili u motivacionom pismu tri do pet klasa ili pod-klasa CPC (Cooperative Patent Classification) u svojoj nadležnosti (pogledajte EspaceNet)
 • Da su završili najmanje dva e-learning EPO kursa sa sertifikatom:
  „Uvod u evropski patentni sistem“ (“Introduction to the European patent system”) i
  „Korišćenje CPC“ (“Using CPC”)

Ukoliko ne ispunjavate neki od naznačenih uslova ove godine, zahvaljujući učešću Univerziteta u Beogradu u ovom programu, i svake naredne godine imaćete priliku da konkurišete za ovu praksu, a samim tim i vremena da se pripremite.

Procedura selekcije

Kandidati sa uže liste će biti pozvani na intervju putem telefonske ili video konferencije. Nakon intervjua, odabrani kandidati će biti dodeljeni različitim Kancelarijama. Konačna odluka se očekuje do kraja juna meseca, kada će biti javljeno kandatima preko Univerziteta u Beogradu. Odabrani kandidati će biti obavešteni o preciznom datumu početka septembra 2018.

Više na: https://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/pan-european-seal.html