Obezbedite do 20 000 € svojoj kompaniji pomoću inovacionih vaučera

inovacioni vaučeri

Obezbedite do 20 000 € svojoj kompaniji pomoću inovacionih vaučera

Ukoliko Vam je potreban nov ili poboljšan proizvod, proces ili usluga; pristup istraživanju i naučnoj ekspertizi radi unapređenja rada ili rešavanja problema, na raspolaganju su dve sjajne prilike za vašu kompaniju!

Otvorene su prijave za Zelene inovacione vaučere Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kao i za Inovacione vaučere za mala i srednja preduzeća Fonda za inovacionu delatnost, pomoću kojih možete da obezbedite sredstva za saradnju sa stručnjacima iz različitih oblasti, koji vam mogu pomoći da svoje poslovanje podignete na viši nivo.

EBRD će pomoću zelenih vaučera finansirati inovativna istraživanja čija je vrednost od 4.000 evra do 20.000 evra, a uslov je da preduzeća snose najmanje 10% ukupnih troškova. Za zelene vaučere mogu da se prijave MSP koja su zainteresovana za razvoj novih tehnologija radi efikasnijeg korišćenja resursa. Uslov je da su te firme u privatnom i domaćem vlasništvu, da posluju stabilno i rade najmanje dve godine.

Inovacioni vaučeri Fonda za inovacionu delatnost namenjeni su MSP kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih institucija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koje nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće. Konkretno, mala i srednja preduzeća mogu angažovati javnu naučnoistraživačku instituciju za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Verifikacija tehnologije;
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja.

Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge (bez poreza na dodatu vrednost). Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera je otvoren od 21. decembra 2017. do 21. maja 2018, odnosno dok opredeljena sredstava ne budu utrošena.

Izvori: http://inovacionivauceri.ebrd.rs/, http://www.ebrd.com/news/events/green-innovation-vouchers-scheme-in-serbia.html, http://www.inovacionifond.rs/inovacioni-vauceri/, https://beta.rs/zelena-srbija/zs-poglavlje27/79189-ebrd-pokrece-u-srbiji-zelene-inovacione-vaucere