Novi poziv za programe Fonda za inovacionu delatnost

Novi poziv za programe Fonda za inovacionu delatnost

Novi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe finansiranja Fonda za inovacionu delatnost otvoren je za inovativna preduzeća i timove do 15. novembra 2022. godine. Sredstva u visini od 3,2 miliona evra zajednički obezbeđuju Republika Srbija i Evropska Unija, kroz IPA projekat ‘Povećanje kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća’.

U okviru trećeg ciklusa prijavljivanja na Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje finansijski podsticaj za transformaciju inovativnih ideja u održive projekte. Programi imaju jasno definisane kriterijume i namenjeni su za razvoj novih proizvoda, usluga ili tehnologija sa snažnim inovativnim potencijalom i za koje postoji stvarna potreba na tržištu.
Fond dodeljuje od 80 hiljada do 300 hiljada evra po pojedinačnom projektu, u zavisnosti od programa, a preduzeća su u obavezi da pri implementaciji obezbede i deo sredstava iz drugih privatnih izvora.

Projektne prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije i svih industrijskih sektora obavezno se podnose putem portala, a neophodna dokumentacija za prijavu i sve važne informacije o javnom pozivu nalaze se na linku: http://www.inovacionifond.rs/cir/

Tim Fonda će svakodnevno pružati podršku svim zainteresovanim aplikantima, a jednom nedeljno i održavati ‘Otvorena vrata’ kako bi razjasnio sve potencijalne nedoumice i predstavio sve detalje o podnošenju prijave. Raspored održavanja i link za pristup dostupni su na linku: http://www.inovacionifond.rs/cir/info/cetvrtkom-online-otvorena-vrata1

Fondu se možete obratiti i putem telefona: 011/6555-696 ili elektronske pošte: minigrants@inovacionifond.rs i matching.grants@inovacionifond.rs.