Nagrada za inovaciju u oblasti healthcare-a

innovation prize

Nagrada za inovaciju u oblasti healthcare-a

21.03.2016.

Konkurs je otvoren za start up kompanije koje nisu starije od 8 godina i posluju u healthcare industriji. Prošle godine na takmičenju je učestvovalo 289 kompanija iz 34 zemlje.

Kriterijumi za ocenjivanje su:

  •   Naučni potencijal inovacije
  • Strategija intelektualne svojine
  • Kvalitet tima
  • Izvodljivost projekta
  • Komercijalni potencijal

Tokom tri evaluacione runde koje će trajati od maja do oktobra biće odabrani najbolji projekti, a dva od njih će biti nagrađana tokom Dana inovacija, 3-4. oktobra, 2016 u Parizu.
Nagrada obuhvata iznos od 30.000 evra, povećanje vidljivosti nagrađenog projekta u relevantnoj industriji, procenu projekta od strane eksperata, rad na biznis planu.

Da biste prijavili svoj projekat na konkurs za nagradu, pratite sledeći link: : http://www.universal-biotech.com/en/innovation-prize/presentation/