Licencirana inovacija sa Univerziteta u Beogradu

Licencirana inovacija sa Univerziteta u Beogradu

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu još jednom je ukazao na značaj komercijalizacije novih tehnologija i potencijale koje imaju inovacije istraživača. Potpisana je licenca za inovaciju dr Uroša Anđelkovića, naučnog saradnika na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu.

Dr Anđelković je otkrio novi antiviralni agens, u saradnji sa međunarodnim timom istraživača sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, Univerzitetske klinike u Ulmu, Univerziteta Crne Gore i Instituta Jožef Stefan u Ljubljani.

Antiviralni agens je novi, izolovani, prečišćeni protein za koji je ustanovljeno da poseduje snažnu antiviralnu aktivnost. Antiviralna aktivnost potvrđena je na virusima HIV-1, HSV-1 i HSV-2, Influenza A i SARS-CoV-2. Smatra se da terapeutski koncept zasnovan na novootkrivenom proteinu ima prednosti u borbi protiv virusa koji poseduju omotač. U odnosu na antiviralne agense male organske molekule i vakcine prednosti su što virus zadržava van ćelija, ne može izazvati selekciju opasnijih sojeva virusa, odsustvu izraženih neželjenih efekata, primeni koja nije invazivna (ne zahteva iglu). Prednosti u odnosu na poznate proteine istog mehanizma antiviralnog delovanja identifikovane su u visokoj stabilnosti u alkalnim uslovima, odsustvu citotoksičnosti i mitogenog dejstva u opsegu terapijskih koncentracija. U istraživanju je dejstvo na druge viruse, mikroorganizme i tumorske ćelije. Razvija se primena ovog molekula za in vitro i in vivo uklanjanje virusa i navođenje terapeutika, proizvodnji virusa, biohemijskoj analitici i istraživanjima.

Novi antiviralni agens može značajno doprineti zaštiti protiv virusa iz navedenih grupa i pomeriti granice farmaceutske i biotehnološke industrije.

Otkriće je rezultat vizije i kontinuiranog rada na tematici koju je pre više od 35 godina postavio na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu akademik Miroslav Gašić, nastavio prof. dr Dušan Sladić i druge vođe projekata, sledili brojni saradnici uključujući mr Ivanu Vukašinović i dr Uroša Anđelkovića.