Konkurs za dodelu „Teslinih nagrada“

nikola tesla

Konkurs za dodelu „Teslinih nagrada“

23.03.2016.

Konkurs je raspisan za stvaralaštvo u 2014. i 2015. godini u okviru sledećih kategorija:

  • Naučna ostvarenja u prirodnim i tehničkim naukama (jedna nagrada za tim ili pojedinca)
  • Vrhunska inženjerska i tehničko-tehnološka ostvarenja (jedna nagrada za tim ili pojedinca)
  • Pronalazaštvo, novotarstvo, racionalizatorstvo (jedna nagrada za tim ili pojedinca)
  • Ostvarivanje ciljeva Fondacije u organizacijama (dve nagrade)
  • Stvaralaštvo mladih (pet nagrada)

Konkurs je otvoren do 16. maja 2016. godine.

Za dodatne informacije obratiti se elektronskim putem na adrese: fondacija.nikola.tesla@gmail.com i ematurkovic@yahoo.com