Koje su granice nauke? Stigao je kratak film skladišten u molekulu DNK

dnk klip

Koje su granice nauke? Stigao je kratak film skladišten u molekulu DNK

Davne 1878. godine engleski fotograf i inovator Edvard Majbridž došao je na ideju da uz pomoć niza fotoaparata fotografiše konja u trku i na taj način dobio je splet pokretnih fotografija („Konj u pokretu“, eng. The Horse in Motion) koje po mnogima predstavljaju preteču filmske industrije. Danas, više od jednog veka kasnije, naučnici su uz pomoć moćne tehnologije za menjanje genoma CRISPR po prvi put u DNK žive bakterijske ćelije ubacili kompjuterski fajl sa slikama Majbridž- galopirajućeg konja.

Kako bi ubacili informacije u genom bakterije naučnici su preneli sliku i frejmove na nukleotide DNK i tako dobili kod koji je povezan sa individualnim pikselima svake slike. Korišćenjem CRISPR tehnologije uneli su sintetički kod u DNK ciljne ćelije- bakterije. Sekvenciranjem baketrijske DNK uspeli su da dobiju kratak film konja u pokretu, takozvani GIF fajl, i potvrdili da su inkorporirali čak 90% planiranih podataka.

Otkriće CRISPR tehnologije zauvek je promenilo nauku, a naučnici se nadaju da bi pomenuta primena ove tehnologije kao „molekularnih snimača podataka“ bila uspešna u istraživanjima mozga, pre svega neurona u razvoju.

Izvor: http://www.smithsonianmag.com/smart-news/movie-encoded-living-dna-first-time-180964058/