Kina pokrenula kampanju zaštite intelektualne svojine inostranih kompanija

kampanja kina

Kina pokrenula kampanju zaštite intelektualne svojine inostranih kompanija

Kinesko tržište je najveće jedinstveno tržište na svetu, ali zbog opasnosti od zloupotrebe i imitacije stranih brendova, kompanije su se teško odlučivale da svoje poslovanje usmere baš ka Kini. Prepoznavši ovaj problem, kineska vlada započela je kampanju zaštite intelektualne svojine inostranih kompanija kojom želi da ohrabri inostrane kompanije da ulažu i posluju u Kini. Kina je uvidela veliki značaj zaštite intelektualne svojine i rezultati ove kampanje su vidljivi.

Kampanja je usmerena protiv zloupotrebe žigova i imitacije stranih brendova, što je izloženo u zajedničkom planu 12 ministarstava. Od septembra do decembra 2017. kampanja je bila usmerena i na onlajn prava intelektualne svojine inostranih kompanija, patente, prava na sorte biljaka, kao i na industrijsku špijunažu.

Kina je obećala da će poboljšati zaštitu intelektualne svojine za inostrane kompanije kroz kampanje protiv kršenja prava i kroz ubrzanje pravosudne i administrativne zaštite u skladu sa vodičem o obezbeđivanju rasta stranih investicija.

Kineski troškovi za prava intelektualne svojine prema inostranstvu su porasli na 24 milijarde američkih dolara u 2016. godini, sa 1,94 milijarde 2001. godine, što predstavlja godišnji porast od 18%.

Izvor: http://serbian.cri.cn/1401/2017/09/19/181s178075.htm, https://www.linkedin.com/pulse/chinas-nationwide-campaign-protect-foreign-companies-ip-ai-leen-lim/?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_messaging%3B3ERnevzBQ2%2B2Lg6%2FIBYWhQ%3D%3D