Jedinstveni patentni sistem

Jedinstveni patentni sistem

Sjajne vesti za inovatore u Evropi – uskoro stupa na snagu Jedinstveni patentni sistem, koji će, jednom prijavom, omogućiti unitarno dejstvo u postupku podnošenja evropske prijave patenta u 25 zemalja članica Evropske unije!
Dugoočekivani početak rada sistema na proleće 2023. godine označiće početak nove ere u oblasti intelektualne svojine i podsticanja inovacija širom evropskog kontinenta. Stvaranje Jedinstvenog suda za patente ukloniće se poslednje preostale prepreke za stvaranje jedinstvenog evropskog tržišta, što će umnogome pomoći razvoju tehnoloških inovacija.

Tim povodom, 17. novembra 2022. godine u periodu od 9h do 18h, organizuje se konferencija ‘The Unitary Patent system – A Game Changer for Innovation in Europe’,  pod pokroviteljstvom Savezne javne službe, Evropskog zavoda za patente i Evropske komisije. Ova hibridna konferencija ima za cilj sveobuhvatno predstavljanje novog sistema iz različitih perspektiva i davanje uvida u procenu benefita koje će doneti preduzetnicima i inovativnim kompanijama. Visokorangirani stručnjaci Evropske komisije, Evropskog zavoda za patentne i belgijske vlade biće govornici na konferenciji, kao i predstavnici inovativnih malih i srednjih preduzeća, akademske zajednice i pravosuđa.

Konferencija će moći da se prati uživo preko YouTube-a i LinkedIn-a, a sve potrebne informacije nalaze se na linku: https://economie.fgov.be/en/events/unitary-patent-system-game?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Event-Mailing&utm_term=Event&utm_content=Campagneenevt1