Jačanje transfera tehnologije u Evropi

Jačanje transfera tehnologije u Evropi

U periodu od 17. do 19. novembra 2021. godine održana je Konferencija o transferu tehnologije u organizaciji Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije i Naučnog parka AREA. Konferencija je održana u hibridnom formatu – online i u Trstu.

Cilj konferencije je prenošenje najboljih praksi i ubrzanje transfera tehnologije, jednog od najsloženijih i najrizičnijih koraka u procesu inovacija, na Zapadnom Balkanu i u Jugoistočnoj Evropi.

Za vreme trajanja konferencije, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa ključnim alatima za transfer tehnologije, platformama za patentne i tržišne podatke, dizajnom inovativnog preduzetničkog ekosistema i prilikama za dobijanje finansijske podrške. Poslednji dan konferencije posebno je bio posvećen temi maksimalnog iskorišćenja potencijala ugovora o transferu tehnologije i okupio je preduzetnike i istraživače sa ciljem razmene iskustava i preporuka za izgradnju i jačanje kapaciteta transfera tehnologije.

Jedan od učesnika Konferencije bio je i direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, dr Nedeljko Milosavljević. Dr Milosavljević je, između ostalog, iskoristio priliku da sa učesnicima Konferencije razmeni značajna iskustva i predstavi projekat DanubePeerChains. Učesnici su saznali više o aktivnostima u okviru ovog projekta i planovima za dalju implementaciju i usaglasili se u vezi njegovog značaja u oblasti digitalizacije poslovanja i stvaranja novih prilika za stručnjake iz oblasti digitalizacije. Istaknuto je da će projekat ojačati stručnjake iz zemalja dunavskog regiona i ceo region učiniti konkurentnijim i atraktivnijim za nove saradnje i inovativne projekte.