Info dan „Horizont 2020“

Info dan „Horizont 2020“

29.09.2010.

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu i agencija EU Projekti organizuju Info dan na temu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije “HORIZONT 2020”, koji će biti održan 07. oktobra 2015. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studenski trg br. 1 u sali broj 16 sa početkom u 10,00 časova.

„Horizont 2020” je do sada najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa fondom od ukupno 78 milijardi evra, dostupnih do 2020. godine. Program čine tri glavna stuba: Izvrsnost u nauci, Vođstvo u industriji i Društveni izazovi. Novina u odnosu na prethodni Okvirni program 7 (FP7) je intenzivniji fokus na inovacije i aktivnosti bliže tržištu, kao i mala i srednja preduzeća.

Učesnici Info dana će dobiti sve relevantne informacije o programu „Horizont 2020”, koje će im omogućiti potpuno razumevanje kompleksnih pravila koja se moraju ispoštovati prilikom učešća, kako bi na brži i lakši način došli do sredstava za finansiranje njihovih projekata.

Sadržaj programa:

  • Struktura programa
  • Pravila i procedure učešća
  • Pozivi za prijavu projekata
  • Finansije
  • Izveštavanje i revizija
  • Prava intelektualne svojine
  • Dokumenta i informacije
  • MSP Instrument
  • Podnošenje i evaluacija H2020 projekata.

Prijava traje do 05. oktobra 2015. godine do 17,00 časova.

Molimo sve zainteresovane da pošalju PRIJAVNI FORMULAR sa dokazom o uplati kotizacije (skenirana uplatnica ili fotografija uplatnice) elektronskim putem na adresu: ctt@rect.bg.ac.rs.

Kotizacija: 3.500,00 RSD

Cena sa popustom za zaposlene u naučno-istraživačkim institucijama je 3.000,00 RSD, a za studente 2.500,00 RSD (Studenti uz prijavu treba da prilože i skeniranu prvu stranicu indeksa.)