Godišnje nagrade Privredne komore Beograda

Godišnje nagrade Privredne komore Beograda

04.01.2016.

Privredna komora Beograda od 1975. godine dodeljuje Godišnje nagrade za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja, a od 1984. i nagrade u oblasti dizajna (industrijsko oblikovanje, grafički dizajn, vizuelne komunikacije, ergonomske i marketinške dizajnerske inovacije).

Na konkurs se mogu prijaviti pronalasci, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja ostvarena u periodu od 01. oktobra 2014. do 30. septembra 2015. godine i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda.

Rok za podnošenje prijava je 28.01.2016. a više o konkursu i načinu prijavljivanja možete videti na sajtu Privredne komore Beograda: www.kombeg.org.rs