EEN Horizon 2020 sajam projekata i ideja 2015

EEN Horizon 2020 sajam projekata i ideja 2015

20.09.2015.

“Povežite se sa perspektivnim partnerima 29. septembra 2015. u Beogradu”

Univerzitet u Beogradu, Evropska mreža preduzetništva i njena sektorska grupa za mikro i nantotehnologije oragnizuju info dan i Horizon 2020 sajam ideja i projekata sa naglaskom na nano materijale i nove tehnologije. Evropska mreža preduzetništva nudi pomoć istraživačima, naučnim institucijama, malim i srednjim preduzećima za ukjučivanje u poslovne i razvojne tokove Evropske unije.
Učesnici događaja će dobiti aktuelne informacije o narednim pozivima za predloge projekata i biće u prilici da se povežu sa perspektivnim partnerima, što će im povećati šanse da dobijanje finansiranja.

Info dan će obuhvatiti teme iz oblasti nanotehnologije, materijala i proizvodnje, a akcenat će biti na inovacijama, što je u skladu sa zahtevima Horizon 2020.

Registracija učesnika je do 15. septembra 2015. Na e-mail adresu: jmilenkovic@mas.bg.ac.rs. Poželjno je poslati kratak apstrakt ideje za projekat. S obzirom da je broj prezentacija ograničen, prioritet će se određivati prema redosledu pristizanja.

Skup se održava 29. septembra 2015. godine na petom spratu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Kraljice Marije 16, od 9:00-17:15 h.