Digitalni Samit zemalja Zapadnog Balkana 2021

Digitalni Samit zemalja Zapadnog Balkana 2021

Digitalni samit zemalja Zapadnog Balkana održao se, po četvrti put, u periodu od 11. do 13. oktobra 2021. godine u Podgorici, Crna Gora. Samit je okupio značajne i uticajne predstavnike vlada zemalja Zapadnog Balkana, Evropske komisije, Veća za regionalnu saradnju, poslovne zajednice i relevantnih aktera.

Digitalni samit 2021 imao je za cilj da prikaže primere dobre prakse na Zapadnom Balkanu, istakne dostignuća i ostvarene rezultate u okviru Digitalne Agende i istraži mogućnosti izgradnje partnerstava sa privatnim sektorom u procesu digitalne transformacije.

Jedan od učesnika Samita bio je i direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, dr Nedeljko Milosavljević. Dr Milosavljević iskoristio je priliku da razgovara sa značajnim akterima i učesnicima Samita i razmeni iskustva i planove za ostvarivanje ciljeva Digitalne Agende i procesa digitalne transformacije. On je sa učesnicima razgovarao o inicijativama koje Univerzitet u Beogradu pokreće u kontekstu digitalizacije, između ostalog predstavivši im i projekat DanubePeerChains (Integrated Capacity Building and Training Programme for Danube Area Labour and Business Support Organisations, Local Industry and Entrepreneurs To Enter Innovative Transnational Value Chains as Peer-Level Collaboration Partners), na kome je jedan od partnera i Univerzitet u Beogradu. Dr Milosavljević diskutovao je o ciljevima ovog projekta i konkretnim aktivnostima koje su usmerene na jačanje poslovnog sektora kroz digitalizaciju, treninge za digitalno osposobljavanje i transformaciju poslovanja.


Vizije ove konferencije, od 2014. godine kada je prvi put i održana, jeste pružanje podrške ekonomskom rastu i jačanje saradnje između zemalja Zapadnog Balkana.
Ključni aspekti regionalne saradnje podrazumevaju povećanje prosperiteta putem održivog ekonomskog rasta, podsticanja pozitivne investicione klime i ulaganja u infrastrukturu, čime se otvaraju nova radna mesta, stvaraju poslovne prilike i druge društvene koristi.