Da li biste voleli da ste večito mladi? Otkriven je molekul koji smanjuje znake starenja

Otkriven je molekul koji smanjuje znake starenja

Da li biste voleli da ste večito mladi? Otkriven je molekul koji smanjuje znake starenja

Jedno od najvećih pitanja 21. veka svakako je da li je moguće usporiti starenje. Dobro je poznato da određene životne navike kao što su fizička aktivnost i zdrava ishrana “brišu bore sa lica“, ali je nauka nedavno otišla i korak dalje.

Naučnici su pronašli lek koji je “popravio“ i “poništio“ znake starenja kod miševa

Starenje je proces koji se karakteriše poremećenom ravnotežom ćelijskih funkcija i biološko-molekulskim promenama. Tokom starenja u ćelijama se nakupljaju oštećenja DNK koja se, posle određene granice, više ne mogu popravljati. Nakon toga ćelije se mogu pretvoriti u maligne, mogu ući u proces programirane ćelijske smrti ili apoptoze, ili ući u stanje mirovanja. Najnovija istraživanja su pokazala da ćelije u stanju mirovanja imaju značajnu ulogu tokom starenja. Kako se tokom starenja povećava broj mirujućih ćelija, tako se povećava i količina materija koje one izlučuju, a koje poput toksina deluju na susedne ćelije izazivajući zapaljenje. Utvrđeno je da su ove ćelije brojnije u zglobovima obolelim od artritisa, u venama, katarakti, kao i da njihovo nakupljanje uzrokuje brojne degenerativne bolesti, bolesti srca, dijabetes i slične bolesti koje su povezane sa starenjem.

Najnovija istraživanja pokazala su da se uklanjanjem istrošenih ćelija iz tela mogu poništiti određene posledice starenja, a postoji i mogućnost da se istom metodom ono čak i uspori i odloži. Naučnici veruju da su na tragu novog leka koji može da “izbriše“ znake starenja. Stari miševi su injecirani sa molekulom koji selektivno uklanja samo ćelije koje su zbog oštećenja DNK ušle u stanje mirovanja. Rezultat takvog tretmana bio je obnavljanje krzna i popravljanje funkcije bubrega, a miševi su bili sposobni da trče dva puta više od netretiranih.

Tim naučnika planira slična istraživanja i na ljudima, kako bi se otkrilo da li uklanjanje mirujućih ćelija može da pomogne i u lečenju različitih bolesti povezanih sa starenjem kod ljudi.

Izvor: http://bit.ly/2nceqOE