Challenge: Inovativni zatvarači za ambalažu

Challenge: Inovativni zatvarači za ambalažu

Kompanija Reckitt, britanski multinacionalni proizvođač proizvoda za zdravlje, higijenu i ishranu, otvorila je Challenge u okviru kog se traži inovativni sistem za zatvaranje ambalaža tečnih proizvoda. Dizajn treba da odgovara različitim kanalima prodaje, odnosno snabdevanju kroz konvencionalne prodavnice i snabdevanju i slanju proizvoda putem interneta.
Kompanija podržava prelazak potrošača i kupaca u digitalni svet, ali bez kompromisa u pogledu kvaliteta usluge, tako da poboljšano iskustvo postaje sve važnije za brendove koji se nalaze u portfelju kompanije.

Nove ideje i tehnologije za zatvaranje ambalaža treba da ispune neki ili više sledećih kriterijuma: otpornost na curenje; pravilno doziranje za odgovarajuću upotrebu proizvoda; direktna upotreba bez doziranja; dizajn koji je kompatibilan sa vrhunskim iskustvom korisnika/kupaca; bezbednosna zaštita za decu; poboljšan i održiv životni ciklus proizvoda.
Ono što nova rešenja ne treba da budu jeste: skupa; sa složenim proizvodnim ciklusom; nereciklabilna; sa materijalima koji nisu u skladu sa smernicama kompanije za bezbednost i održivost.

Kompanija nudi sjajnu priliku inovatorima koji žele da plasiraju svoj proizvod na globalnom tržištu!

Rok za prijavu je 1. decembar, a sve važne informacije mogu se pronaći na stranici: https://ignite.reckitt.com/s/ign-challenge/a5t4J000001FblnQAC/packaging-closures-for-liquid-products-sold-in-stores-and-online?utm_source=linkedin.com&utm_medium=social&utm_campaign=ignite