Centar za transfer tehnologije UB koorganizator Osme Konferencije u oblasti transfera tehnologije

Centar za transfer tehnologije UB koorganizator Osme Konferencije u oblasti transfera tehnologije

02.09.2015.

U Kranju u Sloveniji se 16. Septembra, 2015. godine održava osma Konferencija u oblasti transfera tehnologije u organizaciji Jožef Stefan instituta uz podršku Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, koji će biti koorganizator konferencije.

Kao i prethodnih osam godina i ova konferencija će imati za cilj podršku malim i srednjim preduzećima i naučno-istraživačkim institucijama u njihovim naporima u pravcu komercijalizacije tehnologije i znanja.

Neke od tema o kojima će se govoriti su:

  • Aktuelni izazovi saradnje nauke i privrede
  • Instrumenti finansiranja inovacija
  • Važnost strategijskog razvoja kao osnove inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (SME’s).

U okviru konferencije će se na osnovu pisanih projekata i prezentacije pred stručnim žirijem koga čine investitori i profesionalci u oblasti komercijalizacije birati najbolja inovacija 2015. godine. Nagrada za pobednika iznosi 2000 evra, ali ono što je značajnije je prilika da se predstavi projekat pred stručnom publikom i čuju sugestije i komentari, kao i mogućnost uspostavljanja kontakta sa budućim investitorima.

Rok za prijave je 1. Septembar, a prijavni formuar možete naći na: http://tehnologije.ijs.si/8ittc/conference-prize.html

Pored zanimljivih tema o kojima će se diskutovati i takmičenja za najbolju inovaciju, učesnici će moći da participiraju i u B2B i B2R sastancima, gde će moći da predstave svoje ideje i ostvare značajne poslovne kontakte, koji se u budućnosti mogu pretvoriti u uspešna partnerstva.

Više o događaju na: http://tehnologije.ijs.si/8ittc/