B-FRESH: Inovacija sa Univerziteta dobitnik mini granta

B-FRESH: Inovacija sa Univerziteta dobitnik mini granta

B-FRESH, patentirana inovacija razvijena na Univerzitetu u Beogradu, dobitnik je mini granta koji dodeljuje Fond za inovacionu delatnost.

B-FRESH tim čine istraživači u oblasti nauke o materijalima sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu. Tim posvećeno radi na rešavanju problema otpada od hrane, sa fokusom na organske proizvođače, a ovaj problem nije samo finansijski, već i ekološki i humanitarni.

B-FRESH predstavlja novo rešenje za pakovanje i jedinstveni proizvod na aktivnom tržištu ambalaže. Proizvodi su zasnovani na biopolimernoj emulziji koja sadrži aktivne komponente antimikrobnog i antioksidativnog dejstva, a koja se u vidu spreja nanosi na različite materijale za pakovanje svežeg voća i povrća čime produžava rok trajanja namirnica do 100%, a da pritom ne utiče na njihov kvalitet i ne ugrožava zdravlje ljudi.

Tim je na razvoju svoje poslovne prilike radio i sarađivao sa timom Centra za transfer tehnologije, i još jednom ukazao na ogroman potencijal koji imaju naučna istraživanja fokusirana na razvoj proizvoda koji mogu biti od velikog značaja za privredu.