5 milona dinara za unapređenje 3 tehnologije sa Univerziteta u Beogradu

5 milona dinara za unapređenje 3 tehnologije sa Univerziteta u Beogradu

Na Univerzitetu u Beogradu postoji mnogo laboratorija koje se bave primenjenom naukom, a pomoć pri pronalaženju sredstava i komercijalizaciji njihovih tehnologija im pruža Centar za transfer tehnologije. Iz ovakve saradnje između tima istraživača i Centra proistekla je i uspešna aplikacija 3 projekta sa Univerziteta u Beogradu za Program transfera tehnologija.

Univerzitet u Beogradu je sa Fondom za inovacionu delatnost potpisao tri ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji za tri inovativna razvojna projekta Tehnološko-metalurškog fakulteta i Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ovi projekti dobili su finansijsku podršku u ukupnoj vrednosti od 5 miliona dinara.

Podržani su projekti:

  • Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Prototip nove generacije ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smeša, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Ugovore su potpisali u ime Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu i u ime Fonda za inovacionu delatnost, direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Radivoje Mitrović i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, prof. dr Đorđe Janaćković, kao i istraživači: prof. dr Vesna Spasojević Brkić sa Mašinskog fakultata i prof. dr Melina Kalagasidis Krušić i prof. dr Emila Živković sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

„Ponosni smo na trud i rad naših istraživača i Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu čiji je rezultat potpisivanje ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji za 3 projekta sa Univerziteta. Uskoro ćemo potpisati ugovore i za još 2 projekta kojima su u međuvremenu odobrena sredstva. Programi kao što je Program transfera tehnologija izuzetno su važni za komercijalizaciju primenjenih istraživanja i istraživači su to prepoznali.“, izjavio je prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj je ovom prilikom izjavio da je potencijal ovog programa je zaista veliki, a da su njegovi ključni ciljevi pre svega komercijalizacija naučnoistraživačkih rezultata rada istraživača sa univerziteta kao i jačanje veze između nauke i privrede.

Direktor Fonda, Ivan Rakonjac rekao je da su ovakvi projekti sjajna prilika da se komercijalizuju pronalasci kao i da su ovi projekti dokaz kako nauka razvija atraktivne proizvode koji imaju komercijalni potencijal.

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu priprema još 4 nove prijave za ovaj program i verujemo da će i one proći uspešno.