2.6 miliona EUR za podršku razvoja poslovnih inkubatora u oblasti modne industrije i turizma

cosme

2.6 miliona EUR za podršku razvoja poslovnih inkubatora u oblasti modne industrije i turizma

Ukoliko imate poslovnu ideju iz oblasti modne industrije ili turizma, ovaj konkurs je za vas.

Dva projekta će biti finansirana (po jedan od svake teme):

FashionTech – podrška realizaciji projekata usmerenih ka razvoju novih proizvoda i materijala; razvoj dizajna i proizvodnje; maloprodaja i marketing. Namenjena su sredstva od 1.600.000 EUR za ovu temu.
Turizam – podrška projektima usmerenih ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili na međunarodnim tržištima. Za ovu temu namenjena su sredstva od 1.000.000 EUR.

Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima su:

– Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku startapa i sektora MSP,
– Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,
– Profitne organizacije.

Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Javni poziv je objavila Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije.

Rok za prijavu je 19. oktobar 2017.

Više informacija možete pronaći na linku https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation.

Izvor: http://vrnjcispa.biz/arhive/12550