Projekat br. A15

Baza podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu

Tržište

 

Danas u svetu skoro svaka bezbednosna organizacija poseduje  interne profesionalne baze ali one nisu javno dostupne. Najpoznatije javno dostupne baze imaju veliki broj nedostataka: primarno se bave terorističkim incidentima, sa osnovnim podacima o ostalim kategorijama koji su deskriptivnog tipa, ne podržavaju ažuriranje podataka koji se već nalaze u njima, podržavaju podatke samo tekstualnog tipa, korisnici su u mogućnosti samo da pretražuju podatke, ali ne i da unose podatke. Ovo je ukazalo na potrebu za postojanjem jedinstvene baze koja bi obuhvatala sve podatke o terorizmu i organizovanom kriminalu iz raznih otvorenih izvora. Istraživači sa Univerziteta u Beogradu kreirali su jedinstven i javno dostupan internet servis koji omogućava korisnicima da u samo nekoliko koraka provere da li je određena osoba pod sumnjom da je povezana s terorističkim aktivnostima ili organizovanim kriminalom.

 

Opis pronalaska

 

TOC search predstavlja dinamički softver za pretraživanje i pregled podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu na globalnom nivou. Baza je javno dostupna na internet adresi www.tocsearch.com. Ideja TOC search baze se zasniva na integraciji podataka iz različitih otvorenih izvora (vesti, izveštaji, časopisi, studije…) ali i poverljivih podataka vezanih za terorizam i organizovani kriminal. Tako integrisani podaci su dalje klasifikovani i obrađeni tako da korisnicima baze omoguće najjednostavniji i najrelevantniji prikaz. TOC search baza sadrži podatke o svim subjektima terorizma i organizovanog kriminala. To su: pojedinci, grupe, organizacije, akcije (incidenti), podržavaoci terorizma i organizovanog kriminala, a takođe i linkovi između pomenutih kategorija.

 

U okviru korisničkog interfejsa za pretraživanje podataka implementirano je nekoliko alata:

 • Osnovno pretraživanje;
 • Napredno pretraživanje;
 • Brzo višestruko pretraživanje.

Implementirane su i dodatne korisne opcije kao što je izbor alata, kratke vesti, mogućnost pregleda i preuzimanja izveštaja, slanje povratne informacije o podacima ili funkcionalnosti baze, itd.

 

Nova svojstva ove baze obuhvatuju:

 • Podršku za sve kategorije subjekata terorizma i organizovanog kriminala;
 • Detaljne informacije o svakoj kategoriji;
 • Čuvanje veza (linkova) između subjekata, kao i osobina tih veza;
 • Brzo višestruko pretraživanje koje omogućava istovremenu pretragu više pojedinaca;
 • Evoluciju i unapređenje unetih podataka – podaci se ažuriraju tokom vremena;
 • Čuvanje i klasifikovanje podataka iz otvorenih i poverljivih izvora;
 • Podrška za sve tipove podataka: tekst, slike, zvučni i video zapisi;
 • Različite uloge korisnika u bazi za pregled i upravljanje podacima;
 • Različite nivoe pristupa podacima.

Demo video baze i njenih alata dostupan je na početnoj strani www.tocsearch.com.

 

Servis TOC Search ima dve bitne upotrebe. Može se koristiti kao dodatni alat u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala na neki od sledećih načina:

 • Zaštita na državnim granicama, aerodromima (pasoška kontrola);
 • Kontrola pristupa na događajima visokog rizika (konferencije, sportski događaji, javna okupljanja,…);
 • Kontrola pristupa osetljivim institucijama (bankama, poštama, sedištima firmi…).

Druga primena baze je obrazovna, preciznije pomoć studentima u ovladavanju i praktičnoj primeni metoda sakupljanja, analize i klasifikacije podataka, razvijanju istraživačkih sposobnosti i veština, kao i proširenju znanja van redovnih nastavnih sadržaja na fakultetu.

Baza je do sada uspešno primenjena tokom organizacije Olimpijskih igara u Pekingu, Kina 2008, Svetske izložbe u Kini 2010 i Svetskog prvenstva u fudbalu 2010. Svakodnevno je koriste studenti i istraživači fakulteta, univerziteta i instituta, kao i stručnjaci u oblasti bezbednosti iz zemlje i inostranstva.
Iako je baza javno dostupna, u pogledu zaštite podatka koji se čuvaju u bazi, obrađeni su aspekti zaštite ličnih podataka korisnika, zaštite podataka u bazi kao i zaštite aplikacije.

Za budući razvoj baze planirana je implementacija algoritama za detekciju i prepoznavanje lica, kreiranje mobilne aplikacije za Android platformu kako bi se dodatno iskoristile prednosti pametnih telefona, primena matematičkih metoda kao što su modeliranje
događaja i statistički testovi prilagođeni problematici i predikcija trendova u terorizmu i organizovanom kriminalu na lokalnom i globalnom nivou.

 

Istraživači

 

TOC search je interdisciplinarni projekat, nastao kao rezultat saradnje Matematičkog fakulteta i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, uz podršku George C. Marshall European Center for Security Studies.

 

Status

 

Baza je dostupna kompanijama zainteresovanim za licenciranje i potencijalnim saradnicima zainteresovanim za komercijalizaciju pronalaska.

 

Dodatne informacije o projektu

 

Dokument projekta – PDF