Projekat br. A07

Efikasna metoda proizvodnje električne i toplotne energije iz poljoprivredne biomase

Ložište za sagorevanje balirane biomase sa automatskim doziranjem goriva koje omogućava efikasan, kontrolisan i kontinualan proces sagorevanja.
Tržište

 

Proizvodnja električne energije u Srbiji i svetu u velikoj meri zavisi od uglja – u 2008. 41% električne energije proizvedeno je sagorevanjem uglja. Da bi se smanjila štetna emisija ugljen-dioksida (CO2) koja se na ovaj način oslobađa sve više pažnje posvećuje se obnovljivim izvorima energije kao što je biomasa.

 

Godišnje se proizvede oko 140 biliona tona poljoprivrednog otpada koji istrune u polju ili bude zapaljen, što dovodi do zagađenja životne sredine zbog emisije štetnih gasova.

 

Istraživači sa Beogradskog Univerziteta razvili su ložište za sagorevanje balirane biomase sa automatskim doziranjem goriva što omogućava efikasan, kontrolisan i kontinualan proces sagorevanja. Ovaj sistem koristi poljoprivredni otpad u standardnoj formi bala za proizvodnju toplotne energije. Može se koristiti za poizvodnju električne energije kao i za grejanje javnih objekata i staklenika..

 

Opis pronalaska

 

Ovakvo rešenje je jednostavno i jeftinije u pogledu investiranja od tradicionalnih ložišta i dizajnirano je tako da omogućava efikasno sagorevanje poljoprivrednog otpada u formi bala, bez dodatnih priprema. Ovaj pronalazak prevazilazi nedostatke klasičnih ložišta jer omogućava kontrolu procesa sagorevanja, povećava ukupnu efikasnost iskorišćenja biomase i smanjuje količinu emisije štetnih materija.

 

Status

 

Ova tehnologija je poboljšano rešenje postojećeg patenta (Broj patenta 51771). Unapređenja će takođe biti zaštićena patentom.

Tehnologija je dostupna kompanijama zainteresovanim za licenciranje i potencijalnim saradnicima zainteresovanim za dalji razvoj i komercijalizaciju pronalaska.

 

Istraživači

 

Sistem je dizajniran od strane istraživača sa Beogradskog Univerziteta, iz Instituta za nuklearne nauke “Vinča” i Inovacionog centra Mašinskog fakulteta.

 

Dodatne informacije o projektu

 

Dokument projekta – PDF