Projekat br. A03

Komora za brzu i preciznu analizu životne sposobnosti semena

Tržište

 

Seme predstavlja stub poljoprivredne proizvodnje. Zato je za proizvođače i distributere semena veoma važno da znaju produktivnost, vitalnost i životni vek semena. Na taj način čuvaju i vreme i novac.

 

Istraživači sa Univerziteta u Beogradu razvili su novu metodu određivanja životne sposobnosti semena koja pruža brojne prednosti.

 

Opis pronalaska

 

Ova nova metoda za analizu vitalnosti semena koristi kombinaciju tehnologije termovizije u komori u kojoj se mogu kontrolisati uslovi okoline i kvantifikovanje vizuelnih informacija zajedno sa selektivnim neinvazivnim metodama testiranja. Izmerene i prikupljene vrednosti parametara okoline i semena se koriste za kvantifikovanje statusa vitalnosti semena i procenu životne sposobnosti semena.

 

Ovakav sistem ima mnogo prednosti:

  • Ne dolazi do oštećenja ili destrukcije ispitivanog semena;
  •  Značajno manje vremena je potrebno za analizu vitalnosti i veka upotrebe semena;
  •  Obezbeđuje brzu i preciznu analizu naročito za seme koje je skladišteno duži vremenski period;
  • Omogućava merenje velikog broja parametara u realnom vremenu;
  • Ovo je jeftina i fleksibilna metoda;
  • Može se koristiti za detekciju genetički modifikovanog semena i pola semena;
  • Može se koristiti za detekciju procenta semena koje je tolerantno na herbicide (genetska čistoća) ili za detektovanje odsustva tolerancije;
  • Može se koristiti za male uzorke semena pri određivanju živosti neproklijalih semena;
  • Može se koristiti za određivanje ponašanja semena pri nepovoljnim uslovima.

 Status

 

Razvijen je prototip ove tehnologije i testirano ispitivanje živosti semena. Takođe, ova tehnologija je predmet nove nacionalne patentne prijave.

 

Tehnologija je dostupna kompanijama zainteresovanim za licenciranje i potencijalnim saradnicima zainteresovanim za dalji razvoj i komercijalizaciju pronalaska.

 

Istraživači

 

Оvа strаtеgiја је rаzviјеna оd strаnе istrаživаčа sа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu,Institut za multidisciplinarna istraživanja.

 

Dodatne informacije o projektu

 

Dokument projekta – PDF