Projekat br. A01

Jedinstveni sistem kompjuterizovanih laboratorijskih instrumenata

Tržište

 

Većina univerziteta, laboratorija i srednjih škola nema dovoljno raspoloživih sredstava za kupovinu simulacionih sistema i mernih uređaja ili da omogući studentima praktične vežbe na ovim instrumentima.

 

Istraživači sa Beogradskog Univerziteta su razvili jedinstveni precizni instrument koji može da zameni nekoliko odvojenih namenskih uređaja kao što su: osciloskop, galvanostat, potenciostat, L-metar, C-metar, R-metar, generator pravougaonih signala, sinusoidalnih signala, napona i struje zadatog oblika, AM i FM signal generator, vobler, traser karakteristika diode i tranzistora, instrumenti za termička merenja kao što su DTA, TG, DSC, i dr.

 

Sistem se takođe može upotrebljavati kao simulator pomoću koga bi studenti učili kako treba koristiti merne instrumente.

 

Opis pronalaska

 

Sistem je dizajniran za korišćenje sa računarom. Sastoji se od izvora kontrolisanog pomoću računara koji može da generiše razne strujne i naponske signale kao i da beleži odziv ispitivanog sistema na ove signale. Može se podešavati za razna merenja i metode kao što su električna merenja, fizička merenja, merenja kod automatskog upavljanja, elektrohemijska, biomedicinska merenja, i dr.

 

Prednosti ovog sistema su:

  • Cena i mogućnost zamene nekoliko mernih uređaja,
  • Sistem je univerzalan i multifunkcionalan – može se koristiti za više različitih merenja i metoda,
  • Fleksibilan je i lako podesiv za specifične metode koje se koriste u istraživanjima,
  • Lak za korišćenje.

Status

 

Sistem objedinjuje više tipova intelektualne svojine koji su zaštićeni autorskim pravom i patentom.

 

Tehnologija je dostupna kompanijama zainteresovanim za licenciranje i potencijalnim saradnicima zainteresovanim za dalji razvoj i komercijalizaciju pronalaska.

 

Istraživači

 

Ovu tehnologiju razvila je grupa istraživača sa Beogradskog Univerziteta iz Inovacionog centra Elektrotehničkog fakultetai Tehničkog fakulteta u Boru.

 

Dodatne informacije o projektu

 

Dokument projekta – PDF