Program TTF

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM TTF
STATUS: OTVOREN
 

Cilj programa/projekta
 • Stimulisanje komercijalizacije istraživanja ili kreativnih radova koji se sprovode u javnim
  naučnoistraživačkim organizacijama;
 • Poboljšavanje prakse transfera tehnologije u javnim naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji;
 • Povećavanje broja istraživača spremnih da podnesu prijave za finansiranje svojih istraživanja;
 • Stvaranje sposobnosti u javnim naučnoistraživačkim organizacijama da obavljaju naručena istraživanja i slične konsultantske usluge.
Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na usluge podrške u komercijalizaciji su trenutno dostupne samo javno finansiranim univerzitetima i njihovim članicama. Sa Podnosiocima Prijave koji dolaze sa javnih naučnoistraživačkih institucija biće postupano u skladu sa okvirom za saradnju koji je uspostavljen sa postojećim Centrima za transfer tehnologije, dok će se ostali Podnosioci Prijave smatrati direktnim klijentima KTT. KTT će razmotriti Prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije za potencijalnu komercijalizaciju.

Konkursna procedura i vremenski rok

PROCEDURA UNIVERZITETA U BEOGRADU
-Program TTF-

Procedura Univerziteta u Beogradu za prijavlјivanje projekata je sledeća:

PRIPREMNE RADNјE:

 1. Savetovanje sa timom Centra za transfer tehnologije UB u vezi pripreme projektne prijave (ovaj korak nije obavezan, ali se preporučuje u cilјu pripreme uspešne prijave).
 2. Regulisanje odnosa između istraživača (model ugovora)
 3. Regulisanje odnosa između istraživača i poslodavca (članice Univerziteta) (model ugovora)
 4. Popunjavanje relevantnih dokumenata:
 5. Dobijanje saglasnosti Univerziteta u Beogradu podrazumeva sledeće:

 

PRIJAVLjIVANјE PRIHVAĆENIH PROJEKATA:

Nakon dobijanja saglasnosti o prihvatanju projekta od strane Univerziteta, potrebno je da rukovodilac projekta:

 1. Kreira nalog na TTF portalu
 2. Skenira i učita prijavu na TTF portal

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.

Program je otvoren do kraja godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Oko 10.000 evra

Trajanje programa

Trajanje projekta je do šest meseci.

Posebni zahtevi

Prijava se podnosi u skladu sa procedurom Univerziteta

Ograničenja

Nema

Kontakt

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.

 

PROCEDURA UNIVERZITETA U BEOGRADU
-Program TTF-

 

Procedura Univerziteta u Beogradu za prijavlјivanje projekata je sledeća:

 

PRIPREMNE RADNјE:

 1. Savetovanje sa timom Centra za transfer tehnologije UB u vezi pripreme projektne prijave (ovaj korak nije obavezan, ali se preporučuje u cilјu pripreme uspešne prijave).
 2. Regulisanje odnosa između istraživača (model ugovora)
 3. Regulisanje odnosa između istraživača i poslodavca (članice Univerziteta) (model ugovora)
 4. Popunjavanje relevantnih dokumenata:
 5. Dobijanje saglasnosti Univerziteta u Beogradu podrazumeva sledeće:

 

PRIJAVLjIVANјE PRIHVAĆENIH PROJEKATA:

Nakon dobijanja saglasnosti o prihvatanju projekta od strane Univerziteta, potrebno je da rukovodilac projekta:

 1. Kreira nalog na TTF portalu
 2. Skenira i učita prijavu na TTF portal

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.