Program TTF | Centar za Transfer Tehnologije

Program TTF

Program TTF je pilot program za podršku naučno-istraživačkoj zajednici u Srbiji. Lokalnim centrima za transfer tehnologije pri univerzitetima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i državnim naučno-istraživačkim institutima omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

Ovaj program je deo Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra.

PROCEDURA UNIVERZITETA U BEOGRADU
-Program TTF-

Procedura Univerziteta u Beogradu za prijavlјivanje projekata je sledeća:

PRIPREMNE RADNјE:

  1. Savetovanje sa timom Centra za transfer tehnologije UB u vezi pripreme projektne prijave (ovaj korak nije obavezan, ali se preporučuje u cilјu pripreme uspešne prijave).
  2. Regulisanje odnosa između istraživača (model ugovora)
  3. Regulisanje odnosa između istraživača i poslodavca (članice Univerziteta) (model ugovora)
  4. Popunjavanje relevantnih dokumenata:
  5. Dobijanje saglasnosti Univerziteta u Beogradu podrazumeva sledeće:

 

PRIJAVLjIVANјE PRIHVAĆENIH PROJEKATA:

Nakon dobijanja saglasnosti o prihvatanju projekta od strane Univerziteta, potrebno je da rukovodilac projekta:

  1. Kreira nalog na TTF portalu
  2. Skenira i učita prijavu na TTF portal

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.

 

Share Button