Alternativni izvori finansiranja – HORIZON EUROPE

Alternativni izvori finansiranja – HORIZON EUROPE

Da li ste spremni da postavite sebi izazov i obezbedite finansijsku podršku za sopstvenu inovativnu ideju?

Donosimo vam seriju praktičnih, kratkih, jasnih i zanimljivih video-snimaka koji će vam približiti zamisao programa Horizon Europe – ključnog programa Evropske unije za finansijsku podršku istraživanju i inovacijama.

Sa budžetom od čak 95.5 milijardi evra, program Horizon Europe usmeren je na rešavanje izazova klimatskih promena i dostizanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, transfer tehnologija i znanja, kao i na podsticanje konkurentnosti i rasta Evropske unije.

Više o samom programu možete saznati na internet stranici: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Pratite sve epizode ovog serijala u narednom periodu!