Javne nabavke

Naziv Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Usluge razvoja i web dizajna BOSS platforme, aktivnost А11 ERAZMUS+ projekta 2018-1-RS01-KA203-000428 Poziv za podnošenje ponudа објављено 03.07.2019.

Konkursna dokumentacija објављено 03.07.2019.

09.07.2019.
do 12:00 časova