Šta znači biti inovator u akademskom okruženju?

Šta znači biti inovator u akademskom okruženju?