Upravljanje projektnim ciklusom

upravljnje projektnim ciklusom

Upravljanje projektnim ciklusom

Ako ste ikada tražili izvore finansiranja za svoj projekat, sigurno znate koliko je teško uveriti donatore da svoja sredstva okrenu baš ka vama. A i kada vam se sreća osmehne i novac bude odobren, pitanje je: “Šta dalje?”

Tu na scenu stupa upravljanje projektnim ciklusom.

“Čekaj, šta je upravljanje projektnim ciklusom i kakvu mi korist donosi?”, možda se pitate u ovom trenutku.

To je proverena metodologija za pisanje predloga i realizaciju projekta u slučaju da on bude odobren za finansiranje od strane donatora.

Pre nego što nastavimo, ovo su osnovni pojmovi koje morate znati:

Cilj korišćenja PCM (eng. Projec Cycle Management, PCT) metodologije je povećanje kvaliteta programa i projekata u smislu temeljnog planiranja i analize, realizacije, kao i naknadne provere njihovih rezultata i efekata. Pored toga, osigurava izbegavanje najčešćih i najtipičnijih grešaka.

Osnova ovog koncepta jeste pristup logičkog okvira u svim fazama projektnog ciklusa – dakle tokom planiranja, implementacije i evaluacije.

Baumov metod

Ideju upravljanja projektnim ciklusom prvobitno je uvela Svetska banka 1970. godine. Originalni Baumov metod upravljanja projektnim ciklusom (Baum je bio funkcioner banke i ujedno autor koncepta) podrazumevao je četiri faze:

  • identifikacija,
  • priprema,
  • procenjivanje/selekcija
  • sprovođenje.

Svetska banka je 1978. dodala i petu fazu – ocenjivanje, koje je predstavljalo i završnu fazu ciklusa, ali je ujedno služilo i kao osnova budućih projekata.

baumov metod

UN i donatori

Ubrzo je ovaj sistem usvojila i Organizacija Ujedinjenih Nacija, a zatim i drugi bilateralni i multilateralni donatori za svoje programe.

Ipak, mnoge promene su uvedene otkad je koncept inicijalno predstavljen. Neke organizacije su uvele brojne druge faze i međukorake u odnosu na početnih pet.

Evropska komisija je 1992. godine usvojila upravljanje projektnim ciklusom kao osnovnu grupu alata za izradu i upravljanje projektima (na osnovu pristupa logičke matrice), a prvi Priručnik za upravljanje projektnim ciklusom objavljen je 1993. Komisija je usvojila šestofazni pristup kojim je već pomenutim fazama dodato i finansiranje.

ujedinjene nacije

On je naknadno ažuriran 2001. i to neposredno po objavljivanju najnovijeg dokumenta Razvojne politike EU. Godine 2003. je priručnik opet ažuriran (tada je nazvan Smernice za upravljanje projektnim ciklusom) i to imajući u vidu kako dotadašnja iskustva u sprovođenju razvojne politike tako i učestala pitanja u stalnoj raspravi o efektima pomoći.

Još početkom sedamdesetih godina američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokušala je da unapredi kvalitet sprovođenja projekata razvojem faza planiranja i implementacije. U tom smislu USAID je razvio novi analitički instrument pod nazivom Pristup logičkog okvira (PLO) kao način predstavljanja projektnih komponenti.

Osnova ovog pristupa jeste matrica koja sumira ciljeve datog projekta i očekivane rezultate prema uloženim sredstvima. Ovo olakšava evaluaciju projektnih ciljeva, poređenje planiranih i ostvarenih rezultata.

Četvrt veka uspeha

Da zaključimo, Evropska komisija već četvrt veka koristi PCM za upravljanje programima i projektima, a obično i drugi donatori preporučuju korišćenje ove metodologije i pristup logičkog okvira. Sama metodologija će se – jednom kada je budete savladali – pokazati veoma korisnom, pa je možete koristiti za pripremu projekata i kada su u pitanju drugi izvori finansiranja.

Dakle, ukoliko želite da se bavite pisanjem i, kasnije, upravljanjem EU projektima, stvar je jasna: pitanje detaljnog upoznavanja sa konceptom upravljanja projektnim ciklusom se ne postavlja.

Autor: Dušan Bugarski, Projektno savetovalište