Tržište i poslovna prilika

Tržište i poslovna prilika

Usklađivanje poslovne mogućnosti sa stvarnim potrebama tržišta i potrebama korisnika, zvuči teško za postizanje, ali presudno je za uspeh!