Šta zaista znači transfer tehnologije?

Šta zaista znači transfer tehnologije?