Šta bi bilo kad ne bi bilo?

šta bi bilo kad ne bi bilo

Šta bi bilo kad ne bi bilo?