Pobrinite se sami za svoje ideje! Projekti kao izvor finansiranja

Projekti kao izvor finansiranja

Pobrinite se sami za svoje ideje! Projekti kao izvor finansiranja

Svako od nas se više puta našao u situaciji da mu u svakodnevnom životu i/ili radu nešto zasmeta: u okruženju, užem ili širem, odnosilo se to na ponašanje ljudi, način na koji naša ili neka druga institucija radi i funkcioniše ili način na koji funkcioniše sistem.

Od lokalne, regionalne ili državne uprave (ovdašnje naročito) ne može se uvek očekivati da će se pozabaviti problemom koji nas tišti. Razlozi mogu biti razni: hronični nedostatak sredstava, druge ideje, drugačiji prioriteti i tome slično. Zato se dešava da, iako želimo da napravimo određenu promenu nabolje, naš problem ostaje nerešen.

I to upravo i jeste svrha projekta: proizvesti željenu promenu u odnosu na postojeće stanje. Svaki projekat počinje idejom ili željom za stvaranjem nečeg boljeg i pozitivnijeg. Ideja, međutim, nije projekat. Da bi ideja postala projekat, moramo da znamo šta tačno želimo da uradimo kroz njenu realizaciju. Krajnji ishod svakog projekta jeste poboljšanje u zajednici.

Predlog projekta je zahtev za finansiranje upućen:

 • Privatnoj ili državnoj firmi
 • Ministarstvu ili kancelariji
 • Državnom ili međudržavnom telu
 • Fondaciji
 • Ambasadi
 • Relevantnom evropskom programu podrške

Na raspolaganju su nam veliki novčani iznosi namenjeni finansiranju projekata iz najrazličitijih mogućih oblasti. Pristup tom novcu koji će realizovati našu briljantnu ideju i time rešiti naš problem dobija se poznavanjem postupka i metodologije pisanja predloga projekata. Neophodno je da znamo da precizno, jasno i konkretno napišemo dokument koji će da šarmira nekog od gore pomenutih finansijskih izvora i ubedi ga da odobri sredstva za realiciju baš naše ideje koju smo tako sjajno opisali u predlogu projekta.

Treba, međutim, biti svestan da je apliciranje složen (i vremenom sve složeniji!) proces. Novac će biti opredeljen samo za one predloge projekata koji su kvalitetno i stručno napisani i koji su bolji od (sve veće!) konkurencije.

Forma predloga projekta (i, sledstveno, aplikacioni dokumenti) se, naravno, razlikuje od donatora do donatora, ali sledeće stavke su zajedničke za sve:

 • Opis postojećeg stanja, to jest opis našeg problema koji želimo da rešimo ili ublažimo realizacijom projekta koji predlažemo za finansiranje
 • Opšti i specifični ciljevi projekta
 • Predviđene aktivnosti i njihov vremenski raspored
 • Očekivani rezultati
 • Planirani budžet

Projekat je definisan ciljevima koji se žele postići i aktivnostima koje treba realizovati da bi se do tih ciljeva došlo. Nevezano za to da li ste iz poslovnog, javnog ili neprofitnog sektora, ukoliko imate nameru da se bavite pisanjem predloga projekata, moraćete da se upoznate sa projektnim ciklusom, elementima projektne aplikacije i pristupom logičkog okvira.

lfm

Biće neophodno da znate da:

 • Pripremite detaljan plan realizacije zasnovan na ciljevima projekta;
 • Precizno odredite potrebna ulaganja u odnosu na željene rezultate;
 • Postavite merljive indikatore uspeha projekta;
 • Pripremite plan rada i radne pakete.

Ideja je, dakle, ne sedeti skrštenih ruku, ne očekivati od menadžmenta institucije ili državne uprave da reši problem sa kojim se baš mi suočavamo, nego ukoliko već imamo ideju za koju smatramo da je dobra, naći najboljeg donatora i što bolje pripremiti projekat koji će imati velike šanse da bude odobren za finansiranje.

Autor: Dušan Bugarski, Projektno savetovalište