Kako VC investitori biraju u šta će da ulože svoj novac?