Kako vam Crowdfunding može pomoći da realizujete svoju ideju

crowdfunding

Kako vam Crowdfunding može pomoći da realizujete svoju ideju

Imate ideju, imate plan, sve ste zamislili, čak znate i ime proizvoda, ali imate ne tako mali problem: kako sve to finansirati?

Kako to nalaže već vekovima ustaljena tradicija, mnogi pronalazači su tražili pomoć od banaka ili imućnih porodica kako bi finansirali svoje pronalazačke projekte. Reći da to nije slučaj danas bilo bi pretenciozno, neretko startup kompanije idu linijom manjeg otpora, pa svoju šansu za finansiranje traže kod banaka, gde najčešće dobijaju loše uslove i kratke rokove otplate. Neko bi čak rekao: “Pa to nije toliko strašno, ako imaju dobar proizvod zaradiće i na taj način otplatiti kredit“, nažalost, to nije tačno. Statistika jeste nemilosrdna, prema istraživanju Cambridge Associates, investicione kompanije iz Bostona, koje je obuhvatilo 27,259 startup kompanija između 1990. i 2010. godine, oko 60% kompanija propadne i nikada se više ne oporavi .

Shodno tome, lako je videti zašto se banke odlučuju za nepovoljne uslove, imajući na umu visok rizik.

Srećom, era interneta nije samo donela benefit nepresušnog izvora informacija, već i mogućnost potraživanja novih izvora finansiranja kao što je finansiranje crowdfundingom, ili prevedeno na srpski jezik “finansiranje od strane običnih građana”.

1. Šta je to crowdfunding?

Crowdfunding je alternativni model finansiranja, koja ima za cilj jednostavnije prikupljanje sredstava za potrebe one kompanije koja pokušava da određeni proizvod plasira na tržište. Drugim rečima, ukoliko kompanija ima ideju za određeni proizvod, a ne poseduje sredstva, ona se okreće crowdfunding platformi poput Kickstarter, Indiegogo, RocketHub, GoFundMe idr.

Crowdfunding u svojoj biti okuplja pre svega male investitore, najčešće obične građane koji svoj novac investiraju u neku ideju.

Ne zvuči možda epohalno, ali imajte na umu da snaga crowdfundinga nije u iznosu novca, već u broju ljudi!

2. Kako crowdfunding funkcioniše?

Crowdfunding platforma pruža priliku da se kreira odnos između dve strane: firme i donatora (građana). Važno je napomenuti, kao u slučaju www.kickstarter.com, sajt pruža samo platformu za prikupljanje sredstava, ali ne i ugovornu obavezu prema licima koja finansiraju projekat. Taj odnos se kreira između građana koji daju novac i kompanije koja novac uzima za potrebe svog proizvoda. Kada se kompanija odluči za taj korak, ona mora potencijalnim ulagačima predstaviti sledeće elemente:

kickstarter
  • Dobar biznis plan: bez obzira što nije banka, crowdfunding jeste baza u okviru koje prikupljate sredstva. Imajući u vidu da na raspolaganju imate hiljade i hiljade potencijalnih ulagača, od izuzetne važnosti je da imate detaljan biznis plan kako bi ulagačima stavili do znanja da niste tu samo radi kratkoročne koristi, a to će povećati šanse za uspeh same kampanje. Vama će biznis plan pomoći jer će postaviti jasna ograničenja u pogledu budžeta i rokova.
  • Jasan rok: vaši donatori moraju znati kada planirate da završite prototip, ili kada planirate da plasirate određen proizvod. To je naročito važno za one donatore koji možda žele da u nekom momentu kupe udeo u vašoj kompaniji.
  • Konkretan proizvod: vaš proizvod mora biti jasno određen i “vidljiv”. Znake navodnika smo stavili jer je nekada proizvod u prototip fazi, ako je to slučaj, onda morate imati jasne skice, tehničke crteže, specifikacije, na osnovu kojih donatori mogu da procene da li vaš proizvod ima potencijal.
crowdfunding
Crowdfunding nije usamljena aktivnost, često obuhvata mnogo učesnika!

3. Nije banka, ali ste i dalje odgovorni!

Nemojte nijednog trenutka pomisliti da ako nije u pitanju banka, sva odgovornost „leti kroz prozor”, naprotiv. Ukoliko predloženi projekat ne dostigne željenu cifru koja je postavljena na samom početku, sredstva neće biti prebačena kompaniji koja je započela kampanju. Bitno je napomenuti da određeni sajtovi imaju jasan pravilnik (terms and conditions), na koji način se dobijena sredstva mogu koristiti i kada kampanja može biti ukinuta. Na primer, kickstarter jasno navodi određena pravila poput:

  • Ljudi koji podržavaju kampanju se ne smeju lagati u protivnom kampanja se gasi.
  • Zakon se ne sme kršiti u protivnom kampanja se gasi.
  • Ukoliko projekat podržan od strane građana ne bude realizovan, a u skladu sa tim nijedno valjano objašnenje ili pak alternativa nije realizovana od strane same kompanije koja je započela crowdfunding akciju, građani imaju prava da pokrenu parnični ili u slučaju teže povrede i krivični postupak.

Možda najvažnije, sajt poput kickstarter.com ne nudi refundaciju, već sva odgovornost leži na kompaniji koja je pokrenula poziv za kampanju.

Ovo su samo neka od pravila koja se moraju poštovati ukoliko se žele dobiti sredstva. Preporučujemo čitaocima da pažljivo pročitaju pravila svake potencijalne crowdfunding platforme, kako bi bili sigurni koja pravila važe ukoliko su drugačija od pomenutih sa Kickstarter.com.

Morate poznavati pravila crowdfunding-a!

4. Neko voli belu neko crnu čokoladu

Da bi određena kompanija imala uspeh prilikom prikupljanja sredstava, ona mora da identifikuje svoju publiku, odnosno kome je proizvod namenjen. Nije svaki vebsajt namenjen istoj publici. Sajtovi poput kickstarter.com i indiegogo.com su orijentisani ka kreativnoj industriji. Pomenuti sajtovi uglavnom oglašavaju projekte koji su u trendu, koji nude inovativna rešenja. Ako ste pak orijentisani ka biznisu, platforma poput crowdfunder.com pružiće vam priliku da ostvarite vaše ciljeve. Naučnici takođe mogu pronaći alternativne izvore poput experiment.com, sajta koji omogućava finansiranje istraživanja. Građani ubiru plodove svoje investicije, tako što će imati priliku da vide novu tehnologiju na delu.

razlicite ideje razlicit pristup
Morate poznavati pravila crowdfunding-a!

5. Čovek je čoveku vuk

Svaka aktivnost u poslovnom svetu sa sobom donosi potencijalni rizik, u slučaju crowdfunding-a, on je malo drugačiji. Kompanija koja pokreće kampanju, zapravo svoj proizvod ili ideju čini javno dostupnom. To otvara prostor da konkurencija iskoristi priliku i prikupi informacije, koja kasnije može biti iskorišćena za plasman rivalskog proizvoda. Ukoliko proizvod, izum nije zaštićen patentom, postoji vrlo realna mogućnost da neko iskoristi to za svoje potrebe. Zato je važno da zaštitite svoj proizvod i ne dozvolite da vaša inovacija bude tuža zanimacija! Zemlje poput SAD imaju propis koji ističe rok od godinu dana da se proizvod ili tehnologija patentira, počevši od dana kada se objavi poziv za finanisranje na vebsajtu , ali to nije slučaj u Srbiji – čim vaš proizvod postane javno dostupan, nije moguće zaštiti ga. Zato je vrlo važno da se analiziraju svi rizici pre početka kampanje

Zaštitite se na vreme!

Upravo se temom crowdfunding-a u Srbiji bavi Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu kroz evropski projekat CROWDfunding for MainSTREAM Innovation – CrowdStream koji započinje promene na tržištu finansiranja i olakšava pristup ovom alternativnom izvoru finansiranja.

Ukoliko vas je ova tema zainteresovala, Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu je prava adresa za sve informacije u pogledu mogućnosti finansiranja i plasmana vaših proizvoda i ideja.