Da li smatrate da je saradnja nauke i privrede apstraktan pojam? Evo konkretnog primera sa Univerziteta u Beogradu

Da li smatrate da je saradnja nauke i privrede apstraktan pojam? Evo konkretnog primera sa Univerziteta u Beogradu

Razgovarali smo sa Katarinom Vuković, istraživačem saradnikom iz grupe za optičke materijale i optičke uređaje koja je deo Radijacione jedinice Instituta za nuklearne nauke “Vinča”.

Radijaciona jedinica je osnovana sa ciljem da se unapredi privreda i ekonomija Srbije, i da se uveća međunarodna konkurentnost industrije Srbije zasnovana na znanju i primeni nauke i tehnologije. Za 40 godina rada, Radijaciona jedinica je svojim predanim radom i rezultatima ostvarila dugogodišnju saradnju sa velikim brojem klijenata iz različitih oblasti – poljoprivreda, medicina, kozmetika, farmakologija, proizvodnja itd.

radijaciona jedinica

Iz prve ruke smo saznali na koji način ova istraživačka grupa sarađuje sa privredom kao i kakav značaj ova saradnja ima za sam Institut i istraživače. Za dalje finansiranje istraživanja i istraživača, saradnja nauke i privrede obezbeđuje značajan izvor sredstava, ali i informacija o tržištu, potrošačima i konkurentnim kompanijama na tom tržištu.

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, kao deo Radijacione jedinice, bavi se razvojem i karakterizacijom novih nanomaterijala kao i razvojem novih optičkih metoda u flourescenciji. Zadatak ovih metoda jeste da poboljšaju kvalitet hrane, vode, a primenu pronalaze i u biomedicinskim tehnologijama.

Više o saradnji između Radijacione jedinice i privrede, kao i o uslugama koje ova jedinica nudi, možete pogledati u prilogu koji smo vam pripremili.

Autor: Olga Jovanović, menadžer za transfer tehnologije