Stručni seminar i debata o politici razvoja i uspostavlјanja treće misije na univerzitetima u Srbiji

Stručni seminar i debata o politici razvoja i uspostavlјanja treće misije na univerzitetima u Srbiji

28.04.2016.

Stručni seminar i debata o politici razvoja i uspostavlјanja treće misije na univerzitetima u Srbiji održan je u Palati Srbije 18. i 19. aprila 2016. godine u okviru Erasmus projekta „Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji – IF4TM“, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerziteta u Kragujevcu, kao nosioca projekta.

Tom prilikom je učesnike skupa pozdravio Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić. Koordinator Projekta prof. dr Vesna Mandić, sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, istakla je da univerziteti, pored dve osnovne misije – obrazovanja i istraživanja, treba da rade i na aktivnostima koje bi doprinele jačanju saradnje univerziteta i privrede, i društva u celini. Prema njenim rečima, potrebno je razviti kreativnosti i preduzetnički duh kod mlade populacije, počev od školskog i tokom univerzitetskog obrazovanja, a u cilјu i njihovog lakšeg zapošlјavanja. Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije istakao je da Privredna komora Srbije, kao najveća asocijacija srpske privrede radi na jačanju veza između nauke i privrede i da ne možemo imati inovativno društvo ako nemamo inovativnu privredu.

Partneri iz Evropske unije sa Univerziteta u Kremsu, Lisabonu,Bariju, Brajtonu i Mariboru, su učesnicima seminara predstavili iskustva iz Austrije, Portugala, Velike Britanije, Italije i Slovenije u razvoju treće misije i podršci koju pružaju vlade ovih zemalјa, nacionalne i regionalne institucije, kao i kako sami univerziteti sprovode aktivnosti treće misije. Na dvodnevnom skupu učestvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede, Ministarstva odbrane, Privredne komore Srbije, Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Zavoda za intelektualnu svojinu, Fonda za inovacionu delatnost, Rektorata državnih i privatnih univerziteta u Srbiji, Biznis inkubatora i ostalih predstavnika akademske i poslovne javnosti u Srbiji.