Centar za transfer tehnologije | Centar za Transfer Tehnologije

O Centru

Centar za transfer tehnologije osnovan je odlukom Saveta Univerziteta od 26. oktobra 2010. godine radi identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživackog i stručnog rada i zaštite intelektualne svojine Univerziteta.

Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

Značajnu stručnu podršku radu Centra pružaće Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije na osnovu ugovora potpisanog 30. novembra 2010. godine između Zavoda i Univerziteta. Ugovor je deo IPA nacionalnog projekta “Podrška osnivanju Edukativno-informacionog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije” koji finansira EU i kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi ga Evropski zavod za patente.

 

Tim Centra za transfer tehnologije

Dr Nedeljko Milosavljević, dipl inž. tehnol.
Direktor
nedeljko.milosavljevic(at)rect.bg.ac.rs

Tamara Čolić, master menadž.
Menadžer za transfer tehnologije
tamara.colic(at)rect.bg.ac.rs

Marijana Ljubenović, dipl. ekon.
Menadžer za transfer tehnologije
marijana.ljubenovic(at)rect.bg.ac.rs

Dr Nataša Milojević, dipl. inž. maš.
Savetnik
nmilojevic(at)zis.gov.rs

Share Button