Želite da aplicirate za H2020, ali vam je Participant Portal nepoznat? Spremili smo kratke tutorijale

Želite da aplicirate za H2020, ali vam je Participant Portal nepoznat? Spremili smo kratke tutorijale

S obzirom da su fondovi za finansiranje istraživanja i inovacija sve manji, Horizont 2020 pruža šansu istraživačima i kompanijama da razvijaju svoje istraživanje, zaštite i komercijalizuju intelektualnu svojinu.

Sa više od 75 milijardi evra odvojenih za projekte u okviru H2020, ovaj program daje veliki podstrek svim ambicioznim i vrednim istraživačima. Kako se celokupno prijavljivanje i upravljanje projektima u okviru Horizonta 2020 obavlja elektronski, putem Participant Portala, spremili smo vam 3 tutorijala kako biste brzo i lako ovladali ovim portalom.

Počećemo od toga šta to Participant Portal obuhvata i koje sve opcije i informacije na njemu postoje:

Kada smo prošli kroz ovaj portal, videli kako da pronaći partnere i formirati konzorcijum za H2020, vreme je da napravimo lični nalog i registrujemo ustanovu iz koje dolazimo. Pogledajte kako da se registrujete na Participant Portal:

Nakon što ste napravili konzorcijum, napisali i dobili projekat, važan sledeći korak jeste izveštavanje Evropskoj komisiji. Svaka aktivnost koja je sprovedena mora da bude prikazana i opravdana. Zvanično se putem Participant Portala podnose svi neophodni tehnički i finansijski izveštaji. Više o ovome pogledajte u nastavku.

Ako su vam ovi tutorijali bili korisni i imate ideju šta biste još voleli da saznate od nas, slobodno kontaktirajte naše Projektno savetovalište ili nam pišite na ctt@rect.bg.ac.rs.

Autori: