Žene u srpskoj nauci pomeraju granice

Žene u srpskoj nauci pomeraju granice

Prof. dr Melina Kalagasidis Krušić i prof. dr Emila Živković sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i prof. dr Vesna Spasojević Brkić sa Mašinskog fakultata – insipiracija su svim mladim istraživačima. Profesorke sa Univerziteta u Beogradu rade sa svojim istraživačkim grupama na razvoju inovativnih tehnologija koje mogu da pomognu industriji, ali i društvu.

Prof. dr. Kalagasidis Krušić govorila je o materijalima za hvatanje boja, pronalasku njenog tima sa Katedre za organsku hemijsku tehnologije. Motiv za ovo istraživanje bila je želja istraživača da pomognu u smanjenju zagađenja voda koje izaziva veliki broj industrija. Više o ovim materijalima možete pogledati ovde:

Prof. dr Živković sa svojim timom razvija prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smeša. O važnostima ovog instrumenta i prednostima koje on ima profesorka je govorila za emisiju “Nauka privredi”.

Prof. dr Spasojević Brkić sa svojim timom sa Katedre za industrijsko inženjerstvo, radi na razvoju nove generacije ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama. Njihovo rešenje olakšava rad kranistima, ali i povećava bezbednost.

Za dalji razvoj svojih tehnologija profesorke su prošle godine dobile preko 5 miliona dinara uz podršku Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu iz Programa TTF. Upravo zbog njihovih inovativnih tehnologija, intervjuisala ih je ekipa emisije „Nauka privredi“.

Ponosni smo na naše naučnice i jedva čekamo da vidimo šta će dalje razvijati u svojim laboratorijama!