Za uspeh inovativne ideje potrebno je mnogo više od želje

Za uspeh inovativne ideje potrebno je mnogo više od želje

Budućnost svetske ekonomije jeste u ulaganju u inovacije, preduzetništvo, tehnologije, ali da bi genijalnost istraživača bila prepoznata, a njihov trud i vredan rad bili nagrađeni, potrebno je da njihovi rezultati izađu na tržište. Upravo u tome im pomoć pruža Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Transfer znanja i tehnologija i ostvarivanje veze između istraživača i industrije je glavni cilj Centra. Centar aktivno radi na uključivanju što većeg broja ljudi, institucija, organizacija u sam proces transfera tehnologija, kao i na pojačavanju veza i partnerstva na nacionalnom i međunarodnom planu između akademskih, privrednih i državnih institucija. Zato marljivo radimo na podsticanju istraživača i studenata Univerziteta u Beogradu, njihovoj edukaciji i pružanju pomoći kako bi, što lakše, napravili korak ka korporativnom svetu. Naravno, ovaj put je dvosmeran i zato pomažemo i preduzetnicima da ostvare saradnju sa Univerzitetom u Beogradu, tako da plod ove saradnje bude obostrana korist.

O aktivnostima koje Centar sprovodi u pružanju podrške 31 fakultetu i 11 instituta u procesima komercijalizacije, transfera tehnologija i ostvarivanju inovacionih projekata, govorio je dr Nedeljko Milosavljević, direktor Centra.

Zahvaljujemo se ekipi emisije “Nauka privredi” na prepoznavanju važnosti rada Centra u inovativnom ekosistemu Srbije, kao i na profesionalnosti u pripremi i realizaciji intervjua.