Poziv doktorandima UB za prijavu na EPO kurs iz oblasti intelektualne svojine

Poziv doktorandima UB za prijavu na EPO kurs iz oblasti intelektualne svojine

Evropska patentna organizacija (European Patent Office – EPO), u okviru Evropske Patentne Akademije (European Patent Academy), lansirala je novi program za edukaciju studenata iz oblasti zaštite intelektualne svojine – Modular IP Education Framework (MIPEF).
Cilj ovog vannastavnog programa jeste uspostavljanje stabilnog alata za podršku akademskom preduzetništvu u oblasti intelektualne svojine kroz edukaciju studenata o pitanjima zaštite intelektualne svojine i važnosti ovog aspekta za podsticanje i razvoj inovacija.

MIPEF program zapravo čini jedan kurs – ,,Kreiraj – Zaštiti – Inoviraj: Od ideje do tržišta’’ (’Create – Protect – Innovate: Bringing ideas into market’), koji se sastoji iz dva dela, početnog i naprednog. I početni i napredni deo kursa sastoje se od:

  • 5 modula, zasnovanih na primerima iz prakse, koncipiranih tako da odgovaraju modelu samostalnog učenja;
  • 3 sesije sa ekspertima iz oblasti zaštite intelektualne svojine;
  • 2 foruma sa mentorima, u okviru kojih polaznici kursa mogu da komuniciraju međusobno, ali i sa mentorima, i razmenjuju iskustva i znanja;
  • završne vežbe.

Početni nivo kursa počinje u oktobru 2023. i traje do sredine decembra 2023. godine, a sastoji se iz tematskih celina: Uvod u intelektualnu svojinu, Osnove patenta, Uvod u informacije o patentima, Informacije o patentima u praksi, i Razvoj strategije zaštite intelektualne svojine.

Napredni nivo kursa počinje u aprilu 2024. i traje do sredine juna 2024. godine, a sastoji se iz tematskih celina: Dodeljivanje patenata, Primenjivanje patenata, Istraživanje i procena tehnologije, Komercijalizacija intelektualne svojine, i Korišćenje prava intelektualne svojine.

Od polaznika se očekuje da završe oba nivoa kursa (i početni i napredni), a broj polaznika sa Univerziteta u Beogradu ograničen je na 50.

Poziv je otvoren za studente doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, a neophodno je da do 21. jula popunite sledeću prijavuhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq7hmxQ1a2hAwKawG9tKZgtaXT0sqpZZM_PriIxaKmffEtjw/viewform

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, kao i to da se od primljenih polaznika očekuje da izdvoje dovoljno vremena za oba nivoa kursa, pozivamo vas da razmislite i pošaljete svoju prijavu što pre!