Vesti

24.06.2013. Centar za transfer tehnologije postao je deo Mreže lokalnih info centara za inovacije, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i Kodeksa ponašanja. Formiranje info centara...

10.06.2013. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu postao je deo Srpske nacionalne mreže tehnoloških brokera, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i Kodeksa ponašanja brokera....

16.04.2013. Počeo je sa radom Portal za transfer tehnologije - veb aplikacija čiji je cilj brzo i efikasno formiranje jedinstvene baze podataka tehnologija i...

26.02.2013. Centar za transfer tehnologije podneo je prvu Patent Cooperation Treaty (PCT) prijavu. PCT  je sistem podnošenja međunarodne patentne prijave koji omogućava podnosiocu prijave...