Jača podrška za srpske inovacije!

Jača podrška za srpske inovacije

Jača podrška za srpske inovacije!

Identifikacija, pravna zaštita i komercijalizacija intelektualne svojine je danas bitnija nego ikada.

Broj tehnologija i inovacija koji se na godišnjem nivou stvori na Univerzitetima širom sveta se konstantno povećava. Zato je vrlo bitno iskoristiti taj ogromni komercijalni potencijal koji se konstantno kreira.

Da bi se dostigao taj cilj, potrebno je vreme, napor, ali najbitnije od svega potrebna je mreža!

Centar za Transfer Tehnologije ima dugu tradiciju širernja međunarodne mreže saradnje uz pomoć partnera kako iz akademije, državnog sektora tako i iz industrije.
Sa tim u vezi, sklopljen je i sporazum o saradnji sa Skysong Innovations koji zastupa Univerzitet Savezne države Arizone.

Sporazum će uspostaviti okvir koji će omogućiti ugovornim stranama da uspešno sarađuju u oblasti transfera tehnologije i sponzorisanim istraživanjima.

Univerzitet u Beogradu i Skysong Innovations će jedan drugome pružiti podršku u komercijalizaciji intelektualne svojine uključujući pronalaske, podatke, materijale, znanje, softver, hardver, koji su kreirani od strane istraživača Univerziteta Savezne države Arizone i Univerziteta u Beogradu.

Protokol su potpisali rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladimir Bumbaširević i izvršni direktor Skysong Innovations Avgusting Čeng.