Print page PDF export MS-Word export
Geografski fakultet
Katedra za turizmologiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Geosciences, multidisciplinary
Social sciences, interdisciplinary
Kratak opis ekspertize
istraživanja u oblasti kulturnog turizma, savremenih trendova na turističkom tržištu, održivog i integrisanog razvoja turizma, potencijala i ograničenja kada je u pitanju turističko aktiviranje ruralnih prostora, menadzment turističkih destinacija, zaštita životne sredine i turizam, međusobna uslovljenost turizma i ostalih privrednih delatnosti, banjski turizam, nacionalna turistička geografija, primena statističkih metoda koje se najčešće koriste u društvenim naukama, marketing i menadzment u turizmu, poslovanje hotelskih preduzeća
Ključne reči
teorija i metodologija u turizmu, modeli u turizmu, različiti oblici turizma, primeri dobre i loše prakse u turizmu, multidisciplinarna istraživanja, indikatori održivog razvoja turizma, community-based tourism, turizam u zaštićenim prirodnim dobrima, regionalni razvoj i turizam
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projektaBroj projektaIzvor finansiranjaPeriod trajanja projekta
Geosistemske osnove prostorno-funkcionalne organizacije Republike Srbije146010Ministarstvo nauke Republike Srbije2005-2010.
Prirodne, demografske i privredne mogućnosti revitalizacije sela Srbije146015Ministarstvo nauke Republike Srbije2005-2010.
Intenzitet mehaničke erozije i akumulacije u Istočnoj Srbiji146005Ministarstvo nauke Republike Srbije2005-2010.
Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije176017Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije2011-2015.
Razvojni programi revitalizacije sela Srbije176008Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije2011-2015.
Naziv projektaBroj projektaIzvor finansiranjaPeriod trajanja projekta
Integralan pristup razvoju turizma u zaštićenim prirodnim dobrima - iskustva Srbije i Slovenije451-03-3095/2014-09/67Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i slična institucija u Slovenijioktobar 2014. - decembar 2015.
Spisak osoblja u okviru jedinice
ImePrezimeNastavno / Naučno zvanje
SanjaPavlovićdocent
Dobrica Jovičićredovni profesor
MarijaBelijasistent
AndrijanaMirkovićistraživač pripravnik
MarinaIlinčićistraživač pripravnik

Captcha img Kliknite ovde za drugu sliku