Print page PDF export MS-Word export
Geografski fakultet
Katedra za regionalnu geografiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Geosciences, multidisciplinary
Urban studies (Planning and development)
Social sciences, interdisciplinary
Other natural sciences
Kratak opis ekspertize
Katedra za regionalnu geografiju se bavi organizovanjem i realizacijom nastave i naučnog rada iz uže naučne oblasti Regionalna geografija. Katedra sprovodi kadrovsku politiku, vodeći računa o doktorantima i saradnicima, kao i njihove uspešnosti tokom doktorskih studija i izrade doktorskih teza. Katedra za regionalnu geografiju je od 1995. godine, pod rukovodstvom profesora dr Mile Pavlović, nosilac i realizator projekata koji su visoko ocenjeni od strane resornog ministarstva koje ih i finansira. Rezultati istraživanja prezentovani su naučnoj javnosti kroz veliki broj radova, koji su publikovani u vodećim nacionalnim i međunarodnim časopisima (SCI i SSCI lista) u kategorijama M21, M22 i M23. Naučni rad kojim rukovodi Katedra za regionalnu geografiju je veoma uspešan i realizovan kroz četiri naučna projekta (Stanovništvo Stare Raške, Demografski procesi u Raškoj regiji, Prirodni, demografski i privredni potencijali revitalizacije sela u Srbiji i Razvojni programi revitalizacije sela u Srbiji). Imajući u vidu rezultate naučnog rada, od ukupno sedam profesora na Geografskom fakultetu u Beogradu, tri profesora sa Katedre za regionalnu geografiju (dr Mila Pavlović, redovni profesor, dr Dejan Šabić, vanredni profesor i dr Snežana Vujadinović, vanredni profesor) po kriterijumima resornog Ministarstva i Rektorata Univerziteta u Beogradu ispunjavaju uslove za rukovođenje doktorskim tezama. Rezultati istraživanja na projektima, čiji je rukovodilac prof. dr Mila Pavlović, prezentovani su šest naučnih monografija (Stanovništvo Bjelopoljskog kraja, Perspektive ekonomskog razvoja Raške regije, Stanovništvo opštine Priboj, Novovaroški kraj – antropogeografska proučavanja, Sjenički kraj – antropogeografska proučavanja i Sela Sjeničkog kraja – antropogeografska proučavanja). U okviru naučnog projekta Razvojni programi revitalizacije sela u Srbiji, u završnoj fazi su monografije Sela Rogozne – antropogeografska proučavanja i Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora Centralne Srbije. Naučna monografija prof. dr Mila Pavlović pod naslovom Sela Sjeničkog kraja – antropogeografska proučavanja nagrađena je kao najbolje naučno delo u 2011. godini na Univerzitetu u Beogradu, a autorka nagrađena za izvanredne rezultate u empirijskim istraživanjima poljoprivrede i sela Srbije od strane Udruženja sociologa Balkana i Srbije. Od strane opštine Sjenica autori na projektu su dobili priznanje za naučnu afirmaciju naselja sjeničkog kraja.
Komercijalne usluge
Rezultati naučnih projekata realizovanih u okviru Katedre imaju primenu pri izradi prostornih planova, strategija održivog razvoja opština, lokalnih ekonomskih planova.
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projektaBroj projektaIzvor finansiranjaPeriod trajanja projekta
Stanovništvo Stare Raške Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja1995 - 2000
Demografski procesi u Raškoj regiji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja2000 - 2005
Prirodni, demografski i privredni potencijali revitalizacije sela u Srbiji 146015Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja2006 - 2010
Razvojni programi revitalizacije sela u Srbiji 176008Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja2011 - 2015
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Visoko obrazovanje
Spisak osoblja u okviru jedinice
ImePrezimeNastavno / Naučno zvanje
MilaPavlovićredovni profesor
DejanŠabićvanredni profesor
SnežanaVujadinovićvanredni profesor
MirjanaGajićdocent
RajkoGolićasistent
MarkoJoksimovićasistent
Filip Krstićistraživač saradnik

Captcha img Kliknite ovde za drugu sliku