Print page PDF export MS-Word export
Biološki fakultet
Centar za lasersku mikroskopiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Behavioural sciences biology
Other biological topics
Neurosciences (including psychophysiology)
Kratak opis ekspertize
Konfokalna mikroskopija ćelijskih kultura i tkivnih uzoraka. Ćelijska elektorfiziologija. Epifluoresencija jonskih markera u ćelijama. MRI malih životinja. Animalni i ćelijski modeli neurodegenrativnih oboljenja. Uloga ekstarćelijskog matriksa u plasticitetu centralnog nervnog sistema.
Ključne reči
neurodegenerativne bolesti, amiotrofična lateralna skleroza, ishemija, ekstraćelijski matriks, inflamacija, oksidativni stres, intraćelijski kalcijum, konfokalni mikroskop, patch clamp, neuralne ćelijske kulture
Komercijalne usluge
snimanja na konfokalnom mikroskopu (biološki i drugi fluorescentno obeleženi uzorci) osmotska merenja tečnih uzoraka
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projektaBroj projektaIzvor finansiranjaPeriod trajanja projekta
“Biofizičko neuroprofiliranje na eksperimentalnim modelima oštećenja i oporavka CNS” 143054BMinistarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, RS2006-2010
„Biomarkeri u neurodegenerativnim i malignim procesima“ III41005Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, RS2011-2015
Naziv projektaBroj projektaIzvor finansiranjaPeriod trajanja projekta
«Neural regeneration and plasticity"B31COST-ESF2005-2009
“Centres of Excellence” grant  Physiological Society (UK) 2006-2008
“Reinforcing a center for laser microscopy and cell profiling for regional networking - NEUROIMAGE" 026400EC FP62006-2009
“Uloga endozoma u ekscitotoksičnom oštećenju neurona – značaj za patogenezu amiotrofne lateralne skleroze” bilaterala Hrvatska-Srbija2008-2010
"The state of mitochondria in the pyramidal cells of hippocampus after an ischemic episode" Bilaterala SANU-Akad nauka Ukrajine2008-2012
«Molekulsko oslikavanje na ćelijama animalnog modela amiotrofične lateralne skleroze» Bilaterala Mađarska-Srbija2010-2011
«Brain Extracellular Matrix in Health and Disease (ECMNet)"BM1001COST-ESF2010-2014
EU-ROSBM1203COST-ESF2012-2016
“Neuroimmunology of ALS – a biophysical approach”  Bilaterala Francuska-Srbija2007-2009
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Spisak osoblja u okviru jedinice
ImePrezimeNastavno / Naučno zvanje
PavleAndjusredovni profesor
LidijaRadenovićred. profesor
MilenaMiloševićdocent
Danijela Bataveljićnaučni saradnik
Vera Stamenkovićistraživač saradnik
Stefan Stamenkovićistraživač saradnik
MilošJovanovićistraživač saradnik

Captcha img Kliknite ovde za drugu sliku